برچسب: برد آلومینیومی

برد های آلومینیومی

همانطور که در مقاله بردهای مدارچاپی و انواع آن ها اشاره گردید این نوع از برد ها بخاطر پایه فلزی ای که دارند بخوبی گرما و حرارت را دفع می […]