برچسب: نمونه بردهای مدار چاپی

بردهای چند لایه فرکانس پایین و فرکانس بالا

http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/2layers-fr4-tg180 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/4layers-fr4-tg140 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/4layers-fr4-tg150 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/4layers-fr4-tg170 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/6layers-fr4-tg180 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/8layers-fr4-tg175 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/8layers-fr4-tg185 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/8layers-fr4-tg180 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/10layers-fr4-tg140 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/12layers-fr4-tg185 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/12layers-polyimide-tg250 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/14layers-fr4-tg180

تولیدات

بردهای سخت (Rigid) بردهای فرکانس بالا (High Frequency) بردهای سخت-انعطاف پذیر (Rigid-Flex) بردهای پایه آلومینیومی (Aluminum)