سفارش فیبر خام

× مشخصات مشتری

نام سفارش دهنده*:نام شرکت/دانشگاه:
تلفن همراه*:تلفن ثابت:
آدرس ایمیل*:نشانی:

× مشخصات فیبر

شرکت سازنده:کد محصول:
ضخامت فیبر (mil): ضخامت مس (oz):
ابعاد فیبر (inch): تعداد:
توضیحات سفارش: