سفارش فیبر خام

× مشخصات مشتری

نام سفارش دهنده*: نام شرکت/دانشگاه:
تلفن همراه*: تلفن ثابت:
آدرس ایمیل*: نشانی:

× مشخصات فیبر

شرکت سازنده: کد محصول:
ضخامت فیبر (mil): ضخامت مس (oz):
ابعاد فیبر (inch): تعداد:
توضیحات سفارش: