فیبرهای راجرز، تاکونیک و شرکت های معتبر

 

در پی هدف گیری نویان مدار جهت تامین مواد اولیه و فیبر خام مصرفی در صنعت مدار چاپی مسیری را فراهم نمودیم تا تولید کنندگان داخلی در کوتاه ترین زمان توانایی دسترسی به متریال های شرکت راجرز و تاکونیک و دیگر شرکت های معتبر در این حوزه، را داشته باشند و اکنون تامین کمیاب ترین پارت نامبرها جهت متریال خام مورد استفاده در صنعت مدار چاپی در کوتاهترین زمان از شرکت های راجرز و تاکونیک فراهم شده و در این راستا شرکت این توانایی را دارد که فیبرهای خام با ابعاد غیر نرمال را به صورت سفارشی از طریق شرکت راجرز نیز تامین نماید.

جهت سفارش به بخش ثبت سفارش فیبر خام مراجعه نمایید.

 

فیبرهای موجود از شرکت های Rogers, Taconic, Isola   (فیبرهایی که در لیست زیر نمی باشند بر اساس درخواست در سریعترن زمان تحویل میگردند)

 

 

QuantityDimensionCopperThicknessPart No.
15018*24HH/HH5milRo3003
11018*24HH/HH10milRo3003
5018*24HH/HH20milRo3003
9018*24HH/HH30milRo3003
18*24HH/HH10milRo3006
1018*24HH/HH25milRo3006
18*24HH/HH50milRo3006
18*24HH/HH10milRo3010
2018*24HH/HH20milRo3010
1018*24HH/HH25milRo3010
18*24HH/HH50milRo3010
18*24HH/HH25milRo3210
18*24HH/HH50milRo3210
2018*245E/5E8milRo4003C
5018*245E/5E20milRo4003C
5018*241E/1E20milRo4003C
5018*245E/5E32milRo4003C
2018*241E/1E32milRo4003C
5018*245E/5E60milRo4003C
5018*241E/1E4milRo4350B
8018*245E/5E10milRo4350B
5036*485E/5E10milRo4350B
8018*245E/5E20milRo4350B
5036*485E/5E20milRo4350B
5018*245E/5E30milRo4350B
5036*481E/1E30milRo4350B
5018*241E/1E60milRo4350B
18*241E/1E8milRo4360G2
18*125E/5E20milRo4360G2
5018*241E/1E32milRo4360G2
10018*24PP4milRo4450F
18*245E/5E40milRo4533
10048*361TC/1TC30.7milRo4730G3
5518*245TC/5TC20.7milRo4730G3
10018*241TC/1TC60.7milRo4730G3
1718*245TC/1TC4milRo4835 LoPro
18*24HH/HH15milRT5870
18*24HH/HH20milRT5870
18*24HH/HH31milRT5870
20018*24HH/HH5milRT5880
3018*24HH/HH10milRT5880
8718*24HH/HH20milRT5880
7018*24HH/HH31milRT5880
18*24HH/HH5milRT6002
18*24HH/HH10milRT6002
18*24HH/HH15milRT6002
318*24HH/HH20milRT6002
18*24HH/HH30milRT6002
18*24HH/HH50milRT6002
18*24HH/HH60milRT6002
18*24HH/HH120milRT6002
18*24HH/HH10milRT6006
18*24HH/HH25milRT6006
18*24HH/HH50milRT6006
18*24HH/HH75milRT6006
18*24HH/HH100milRT6006
18*24HH/HH10milRT6010.2LMNS
18*24HH/HH25milRT6010.2LM
18*24HH/HH50milRT6010.2LM
10*10HH/HH60milRT6010.2LM
18*24HH/HH75milRT6010.2LM
18*24HH/HH100milRT6010.2LM
18*24H1/H120mil6035HTC
518*24H1/H160mil6035HTC
20018*24S1/S130milAD255
5018*12S1/S130milAD260
5018*24S1/S120milAD300
5018*24SH/SH20milAD350
5018*24S1/S130milAD350
5018*12S1/S130milAD410
5018*12S1/S130milAD410
5018*24SH/SH20milAD450
5018*24S1/S130milAD450
5018*12S1/S131milAD600
5018*24SH/SH25milAD1000
5018*24S1/S120milDiClad527
5018*24S1/S130milDiClad527
5018*24SH/SH10milDiClad880
5018*24S1/S120milDiClad880
5018*24SH/SH31milDiClad880
5018*24S1/S130mil92ML
5018*24SH/SH60milTC350
5018*24SH/SH20milTC600
918*24HH/HH15milTMM10
5018*24H/HOZ20milTLP-5
5018*241/1OZ60milTLP-5
5018*241/1OZ60milTLX-8
5018*241/1OZ62milTLX-8
5018*24H/HOZ20milTLX-8
8018*24H/HOZ20milTLY-5
18*24H/HOZ5milTSM-DS3
5018*24H/HOZ10milTSM-DS3
18*24H/HOZ40milTSM-DS3
18*24H/HOZ60milTSM-DS3
18*24H/HOZ25milRF-10
18*24PP3milFR-27
5036*484mil370HR
5036*4830mil370HR
5036*4860mil370HR
5036*4830milFR406