برچسب: بردهای فرکانس بالا

بردهای RF & Microwave

2Layers, RT5880, 20mil 2Layers, RT5880, 31mil 2Layers, Ro4350, 8mil 2Layers, Ro4003, 8mil 2Layers, Ro4003C, 32mil 2Layers, Ro4003, 8mil 2Layers, Ro4003C, 20mil 2Layers, Ro4003, 32mil 2Layers, Ro4003C, 60mil   4Layers, Ro4350B […]

تولیدات

بردهای سخت (Rigid) بردهای فرکانس بالا (High Frequency) بردهای سخت-انعطاف پذیر (Rigid-Flex) بردهای پایه آلومینیومی (Aluminum)