برچسب: ساخت برد مدار چاپی چند لایه

بردهای چند لایه فرکانس پایین و فرکانس بالا

http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/2layers-fr4-tg180 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/4layers-fr4-tg140 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/4layers-fr4-tg150 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/4layers-fr4-tg170 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/6layers-fr4-tg180 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/8layers-fr4-tg175 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/8layers-fr4-tg185 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/8layers-fr4-tg180 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/10layers-fr4-tg140 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/12layers-fr4-tg185 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/12layers-polyimide-tg250 http://noyancircuits.ir/products/rigid-high-frequency/14layers-fr4-tg180

بررسی کیفیت تولید برد مدار چاپی

 در مقاله مراحل ساخت برد مدار چاپی چهار لایه به مراحل تولید بردهای چند لایه اشاره شد. در این مقاله به روش های بررسی کیفیت و بازرسی های لازم برای […]