سفارش فیبر خام

× مشخصات مشتری

نام سفارش دهنده*: نام شرکت/دانشگاه:
تلفن همراه*: تلفن ثابت:
آدرس ایمیل*: نشانی:

× مشخصات فیبر

شرکت سازنده: کد محصول:
ضخامت فیبر (mil): ضخامت مس (oz):
ابعاد فیبر (inch): تعداد:
توضیحات سفارش:

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب کلید.

 

لطفاً فرم بالا را کامل پر نمایید و در صورتی که گزینه ای برای شما ناآشنا و نا مفهوم هست و یا پوشش دهنده کامل درخواست شما نمی باشد، در وهله اول با انتخاب نزدیک ترین یا یکی از گزینه ها مراحل مربوطه را طی نمایید و بعد در قسمت توضیحات بطور دقیق درخواست خود را برای آن موارد ثبت نمایید، همکاران ما جهت رفع ابهام با شما تماس خواهند گرفت.