سفارش مونتاژ برد مدار چاپی

× مشخصات مشتری

نام سفارش دهنده*: نام شرکت/دانشگاه:
تلفن همراه*: تلفن ثابت:
آدرس ایمیل*: نشانی:

× پیش نیازهای مونتاژ

تولید برد توسط نویان مدار: تامین قطعات توسط شرکت نویان:
ساخت شابلون استنسیل: ابعاد برد:

× مشخصات سفارش مونتاژ

نام سفارش: شماره سفارش:
نوع مونتاژ: تعداد بردها:
تعداد تنوع المان ها:
تعداد پد های SMD: تعداد Thru-Holes:
تعداد المان های Fine Pitch: تعداد المان های BGA/QFN:
فرایند لحیم کاری: استاندارد مدنظر برای مونتاژ:
فایل برد (PCB): لیست قطعات (BOM):
توضیحات سفارش:

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب فنجان.